جستجو و ثبت دامنه


دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

 

 

مدت زمان

ثبت دامنه ( ریال )

تمدید دامنه ( ریال )

انتقال دامنه ( ریال )

نشان تجاری

.com 1 سال 380,000 380,000 380,000
.net 1 سال 470,000 470,000 470,000
.org 1 سال 470,000 470,000 470,000
.ir 1 سال 80,000 80,000 80,000
.ir 5 سال 150,000 150,000 -
.بازار 1 سال 800,000
390,000
800,000
390,000
800,000
390,000
.biz 1 سال 460,000 460,000 460,000
.info 1 سال 420,000 420,000 420,000
.ws 1 سال 930,000 930,000 930,000
.name 1 سال 400,000 400,000 400,000
.us 1 سال 360,000 360,000 360,000
.bz 1 سال 1,800,000 1,800,000 1,800,000
.tv 1 سال 1,050,000 1,050,000 1,050,000
.cc 1 سال 1,150,000 1,150,000 1,150,000
.me 1 سال 880,000 880,000 880,000
.co 1 سال 1,200,000 1,200,000 1,200,000
.in 1 سال 450,000 450,000 450,000
.asia 1 سال 600,000 600,000 600,000
.mobi 1 سال 700,000 700,000 700,000
.company 1 سال 700,000 700,000 700,000
.center 1 سال 700,000 700,000 700,000
.zone 1 سال 1,050,000 1,050,000 1,050,000
.gallery 1 سال 700,000 700,000 700,000
.com فارسی 1 سال 420,000 420,000 420,000
.net فارسی 1 سال 450,000 450,000 450,000
.media 1 سال 1,050,000 1,050,000 1,050,000
.glass 1 سال 1,050,000 1,050,000 1,050,000
.co.ir 1 سال 80,000 80,000 80,000
.ac.ir 1 سال 80,000 80,000 80,000
.sch.ir 1 سال 80,000 80,000 80,000