اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی

برای ارتباط با پشتیبانی فنی هاست ایرانیان از این بخش استفاده کنید

 واحد فروش و امور مالی

درخواست های مرتبط با مسائل فروش ، خدمات و امور مالی

 امنیت اطلاعات

برای مشکلات امنیتی از این بخش اقدام نمایید

 سروراختصاصی و مجازی

رسیدگی به مدیریت سرور - سروراختصاصی و مجازی