سبد خرید

3,500,000 ریال
ماهانه
SIR01
cpu
Xeon 3430
RAM
8GB
هارد دیسک
2x500G SATA
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
100مگابیت
ترافیک ماهیانه
1ترابایت
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
برند
Asus
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
350000تومان
4,100,000 ریال
ماهانه
SIR02
cpu
Xeon L5520
RAM
16GB
هارد دیسک
2x1TB SATA
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
100مگابیت
ترافیک ماهیانه
1ترابایت
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
برند
HP
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
410000تومان
5,900,000 ریال
ماهانه
SIR03
cpu
Xeon L5520
RAM
32GB
هارد دیسک
2x1TB SATA/1x120G SSD
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
100مگابیت
ترافیک ماهیانه
1ترابایت
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
برند
HP
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
590000تومان
5,900,000 ریال
ماهانه
SIR04
cpu
2x Xeon L5520
RAM
32GB
هارد دیسک
2x1TB SATA
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
100مگابیت
ترافیک ماهیانه
3ترابایت
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
برند
HP
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
590000تومان
7,100,000 ریال
ماهانه
SIR05
cpu
2x Xeon5650
RAM
64GB
هارد دیسک
2x1TB SATA
پهنای باند
100مگابیت
ترافیک ماهیانه
3ترابایت
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
برند
HP
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
710000تومان
9,900,000 ریال
ماهانه
SIR06
cpu
2x Xeon X5660
RAM
72GB
هارد دیسک
4x3TB SATA
پهنای باند
100مگابیت
ترافیک ماهیانه
3ترابایت
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
برند
HP
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
990000تومان