سبد خرید

680,000 ریال
ماهانه
VIR01
cpu
Dual core 2000
RAM
یک گیگابایت
نوع هارد دیسک
SATA/SAS
فضا
50گیگابایت
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
10مگابیت
ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت
تعداد IP
یک عدد
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
68000تومان
5,300,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی خارج VIW01
cpu
Dual core 2000
RAM
8GB
نوع هارد دیسک
SATA/SAS
فضا
50گیگابایت
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
10مگابیت
ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت
تعداد IP
یک عدد
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
530000تومان
890,000 ریال
ماهانه
VIR02
cpu
Dual core 2000
RAM
دو گیگابایت
نوع هارد دیسک
SATA/SAS
فضا
120گیگابایت
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
10مگابیت
ترافیک ماهیانه
300 گیگابایت
تعداد IP
یک عدد
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
68000تومان
1,290,000 ریال
ماهانه
VIR03
cpu
Dual core 2000
RAM
سه گیگابایت
نوع هارد دیسک
SATA/SAS
فضا
150گیگابایت
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
10مگابیت
ترافیک ماهیانه
400 گیگابایت
تعداد IP
یک عدد
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
129000تومان
1,600,000 ریال
ماهانه
VIR04
cpu
Dual core 2000
RAM
چهار گیگابایت
نوع هارد دیسک
SATA/SAS
فضا
175گیگابایت
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
10مگابیت
ترافیک ماهیانه
400 گیگابایت
تعداد IP
یک عدد
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
160000تومان
1,800,000 ریال
ماهانه
VIR05
cpu
Dual core 2000
RAM
پنج گیگابایت
نوع هارد دیسک
SATA/SAS
فضا
200گیگابایت
نوع مجازی ساز
KVM
پهنای باند
10مگابیت
ترافیک ماهیانه
500 گیگابایت
تعداد IP
یک عدد
کنترل پنل
انتخابی
سیستم عامل
انتخابی
مدت تحویل
1تا3روز کاری
هزینه ماهیانه
180000تومان