سبد خرید

490,000 ریال
ماهانه
RL01
فضا
20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
60گیگابایت
تعداد وب سایت های قابل میزبانی
نامحدود
محل سرور ایران
افرانت/پارس آنلاین
میزان مجاز استفاده از منابع سرور
یک درصد برای هر سایت
هزینه ماهیانه
49000تومان
990,000 ریال
ماهانه
RL02
فضا
40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
120گیگابایت
تعداد وب سایت های قابل میزبانی
نامحدود
محل سرور ایران
افرانت/پارس آنلاین
میزان مجاز استفاده از منابع سرور
یک درصد برای هر سایت
هزینه ماهیانه
99000تومان
1,490,000 ریال
ماهانه
RL03
فضا
60 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
180گیگابایت
تعداد وب سایت های قابل میزبانی
نامحدود
محل سرور ایران
افرانت/پارس آنلاین
میزان مجاز استفاده از منابع سرور
یک درصد برای هر سایت
هزینه ماهیانه
149000تومان